Friday, October 1, 2010

Persidangan Kebangsaan Guru Cemerlang Kali Ke 8 Tahun 2010

Menghimpunkan Guru-guru Inovatif Melalui Perkongsian Ilmu dan Permuafakatan Dengan Pelbagai Pihak.

Antara Tajuk Kertas Kerja Yang Di Bentangkan:

1. Historical and Sociological  Dimensions In South Korea's  Education: Lessons for Malaysia's Education.
    Dr. Lee Seung Chun. Universiti Utara Malaysia.

No comments:

Post a Comment

tulislah apa saja yang bermakna buat semua yang membaca...